Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Gỗ cao su ghép khối


Gỗ cao su ghép khối là kiểu gỗ ghép căn cứ theo đơn đặt hàng , thông thường có những kiểu ghép thường gặp như sau :


1. Kiểu ghép khối hộp

2. Kiểu ghép khối vuông

Artikel Terkait