Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Gỗ cao su ghép tấm

Gỗ cao su ghép tấm là kiểu gỗ ghép thông dụng , thông thường có những kiểu ghép thường gặp như sau :


1. Kiểu ghép mộng đứng

2. Kiểu ghép mộng nằm

3. Kiểu ghép nguyên thanh

4. Kiểu ghép thớt lật

Artikel Terkait