Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Gỗ Sồi ghép tấm

Gỗ Sồi là nguyên liệu gỗ nhập khẩu, được sử dụng chiếm tỷ trọng lớn trong đơn đặt hàng sản xuất gỗ ghép. Đối với gỗ ghép được sản xuất từ gỗ Sồi chúng tôi chỉ nhận ghép gia công.Dưới đây là 2 kiểu gỗ ghép Sồi nhận gia công thông dụng

Hình ảnh minh họa gỗ Sồi ghép Tấm :

Gỗ sồi ghép Thớ Lật


Gỗ Sồi ghép nguyên thanh

Artikel Terkait