Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Gỗ Thông ghép tấm

Gỗ Thông là nguyên liệu gỗ nhập khẩu, được sử dụng chiếm tỷ trọng lớn trong đơn đặt hàng sản xuất gỗ ghép. Đối với gỗ ghép được sản xuất từ gỗ Thông chúng tôi chỉ nhận ghép gia công. Đối với gỗ Thông ghép tấm thông dụng nhất là kiểu ghép nguyên thanh.

Hình ảnh gỗ Thông ghép tấm :


Artikel Terkait